Urejanje očetovstva

Ugotavljanje očetovstva in kdo velja za otrokovega očeta

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere.

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodbo sodišča.

Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki.
Dopustno je, da oče prizna otroka za svojega že pred rojstvom; priznanje velja samo pod pogojem, da se otrok rodi živ.

Priznanje očetovstva lahko da oseba, ki je razsodna in stara najmanj 15 let.

Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati.

Postopek priznanja očetovstva na centru za socialno delo se lahko prične na podlagi prejema obvestila o rojstvu otroka iz upravne enote, ko center pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega otroka. To izjavo lahko poda mati tudi brez poziva.

Tožba na ugotovitev očetovstva

Če se mati ne strinja s priznanjem ali če ne da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem očetovstva, vendar le v petih letih po rojstvu otroka.

Tožbo na ugotovitev očetovstva za otroka, rojenega izven zakonske zveze, lahko vloži v otrokovem imenu mati, dokler izvršuje roditeljsko pravico oziroma otrokov skrbnik s privolitvijo centra, otrok pa, ko postane polnoleten, vendar najkasneje 5 let od dneva ko postane polnoleten.

Tožba se lahko vloži tudi po smrti domnevnega očeta, vendar najkasneje eno leto po njegovi smrti.

Izpodbijanje očetovstva

Mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je rodila njegova žena v zakonski zvezi ali pred pretekom 300 dni po prenehanju zakonske zveze, če misli, da ni njegov oče. Tožbo mora vložiti v enem letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki zbujajo sum, da otrok ni njegov, vendar najkasneje 5 let po rojstvu otroka.

Mati lahko izpodbija, da je oče otroka njenega otroka tisti, ki velja po zakonu za očeta. Tožbo mora vložiti v enem letu po rojstvu otroka.

Otrok lahko s tožbo izpodbija, da je njegov oče tisti, ki po zakonu velja za njegovega očeta, in sicer v petih letih od dneva, ko postane polnoleten.

Kdor misli, da je oče otroka, lahko izpodbija očetovstvo tistega, ki po zakonu velja za otrokovega očeta. Tožbo mora vložiti v enem letu od dneva, ko je bilo očetovstvo vpisano v matični register.