Razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti

Svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze

Po zakonu je obvezen kadar imata zakonca, ki sta v razveznem postopku, še mladoletne otroke.
Namen in vsebina

 • pomoč in svetovanje pri urejanju življenja ob razpadu zakonske skupnosti
 • seznanitev s posledicami, ki nastanejo z razvezo za zakonca, mladoletne otroke in vso družino
 • zakoncema se nudi strokovno pomoč pri reševanju spornih vprašanj ob razvezi in iskanje rešitev in dogovorov, ki vodijo k pozitivnim spremembam pri preoblikovanju družine.

Center za socialno delo po opravljanjem postopku posreduje sodišču poročilo o poteku svetovalnega razgovora z mnenjem

 • o zaupanju mladoletnih otrok v nadaljnjo varstvo,vzgojo in oskrbo
 • o preživnini
 • o stikih otrok z drugim roditeljem.

Svetovalni razgovor ob razpadu zunajzakonske skupnosti in dogovarjanje o nadaljnjem varstvu, vzgoji in oskrbi mladoletnih otrok, preživnini ter stikih na predlog enega ali obeh staršev ali na zahtevo sodišča

 • pomoč in svetovanje pri urejanju življenja ob razpadu zunajzakonske skupnosti,
 • seznanitev s posledica, ki nastanejo ob razpadejo zunajzakonske skupnosti za partnerja in mladoletne otroke
 • nudenje strokovne pomoči za sklenitev dogovora o zaupanju mld. otrok, preživnini in stikih, o katerem lahko sodišče v nepravnem postopku na zahtevo enega ali obeh staršev izda sklep, ki je izvršilni naslov.

V primeru zahteve sodišča se temu posreduje poročilo z mnenjem:

 • zaupanju mladoletnih otrok v vzgojo in varstvu
 • preživnini
 • stikih otrok z drugim roditeljem.