Prva socialna pomoč

Center za socialno delo nudi prvo socialno pomoč upravičencu, kadar mu pomaga pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, pri oceni možne rešitve, upravičenca seznani z možnostmi socialno varstvenih storitev ter dajatev, z obveznostmi, ki izhajajo iz izbire storitev ali dajatev ter mu predstavi celotno mrežo izvajalcev, ki mu lahko nudijo pomoč. Do prve socialne pomoči je upravičen vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to storitev odloči prostovoljno. Opravi se kot samostojna storitev, kadar upravičenec išče pomoč prvič ali na centru za socialno delo išče pomoč v novi zadevi; izvaja se v obliki usmerjenega razgovora v enem ali večih med seboj povezanih delih.