Predstavitev!

Center za socialno delo Mozirje (CSD) je javni zavod, ki opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Mozirje za naslednje občine:

 • Mozirje,
 • Gornji Grad,
 • Ljubno,
 • Luče,
 • Solčava,
 • Nazarje,
 • Rečica ob Savinji

Dejavnost centra je naslednja:

 • izvrševanje javnih pooblastil,
 • storitve socialne preventive,
 • storitve prve socialne pomoči,
 • storitve pomoči družini za dom, 
 • storitve osebne pomoči, 
 • organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Druge socialne dejavnosti

 • storitve pomoči družini na domu